HEATSCOPE Infraroodstraler – Over ons

Verantwoordelijk voor de inhoud van deze website
in overeenstemming met §5 TMG (Duitse Telemedia Wet):

MHS Munich Home Systems GmbH
Kramergasse 32
82054 Sauerlach / Munich

Vertegenwoordigd door:
Helmut Haimerl
Lars Keussen

Contactgegevens:
Telefoon: +49 (0) 8104 647090
Fax: +49 (0) 8104 647099
Email: mail@munich-home-systems.de

Registratie:
Register hof: Ambtsgerecht München
Register nummer: HRB 193900

BTW nummer:
Btw-identificatienummer volgens § 27a van het Umsatzsteuergesetz:
DE278555915

Design

MOONICH GmbH, Sauerlach / Munich
Email: marketing@moonich.de


Info: Privacy Policy

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Zie hiervoor ook ons privacybeleid.

Disclaimer

Alle informatie op deze website is zorgvuldig gecontroleerd en wordt regelmatig geüpdatet. Deze website dient ter algemene informatie verstrekking, daarom kan er niet worden gegarandeerd, dat de geboden informatie te allen tijde correct, volledig en actueel is. Indien aanbieders van externe websites in het gebruik van informatie op deze website een inbreuk op copyright of mededingingsrecht herkennen, vragen wij om een korte mededeling. Wij zullen eventuele overtredingen, indien van toepassing, onmiddellijk verwijderen, zonder dat hiervoor een officiële waarschuwing noodzakelijk is.

Wij zijn niet aansprakelijk voor inhouden of functionaliteiten van externe, verlinkte websites, hiervoor zijn uitsluitend de eigenaren van de externe websites verantwoordelijk. Indien enkele gedeelten of formuleringen van deze disclaimer op basis van de actuele rechtssituatie niet, niet meer of niet volledig geldig zijn, zo blijven alle andere delen van het document daarvan gevrijwaard. Het Duitse recht is van toepassing.

Copyright

De op deze website gepubliceerde inhouden en gegevens zijn geestige eigendom van der MHS Munich Home Systems GmbH, Sauerlach, Germany en vallen onder de bescherming van het auteursrecht c.q. zijn door de respectievelijke eigenaren van het auteursrecht voor publicatie vrijgegeven. Het kopiëren, distribueren of veranderen van deze inhouden en gegevens is niet toegestaan c.q. verlangt de uitdrukkelijke toestemming van MHS Munich Home Systems GmbH, Sauerlach. Wij behouden ons juridische stappen tegen niet geoorloofd gebruik of misbruik van de inhouden en gegevens voor.

Google Analytics

In overeenstemming met de aanbeveling van de BVDW (Bundesverband Digitale Wirtschaft), attenderen wij u erop dat www.HEATSCOPE.com gebruik maakt van Google Analytics voor haar webanalyse. Het privacybeleid van Google Analytics kunt u onder volgende adres nalezen:

Privacybeleid van Google Analytics:
http://www.google.com/analytics/terms/nl.html

Disclaimer
Aansprakelijkheid voor inhouden

Als serviceprovider zijn wij volgens §7 van de Duitse Telemedia Wet (TMG) aansprakelijk voor onze eigen inhouden op deze website in overeenstemming met de Duitse wetgeving. Volgens §§8 t/m 10 TMG zijn wij als serviceprovider echter niet verplicht, overdragen of opgeslagen frame de informatie te controleren of naar omstandigheden te zoeken die naar mogelijk illegale handelingen wijzen. Verplichtingen tot verwijdering of afscherming van het gebruik van informatie volgens de algemene wet blijven hiervan onverlet. Aansprakelijkheid geldt echter ten vroegste vanaf het moment dat wij kennis hebben van concrete wetsovertreding. Zodra wij kennis nemen van een dergelijke wetsovertreding zullen wij deze inhouden onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Op onze site staan links naar externe websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhouden van derden. Daarom zijn wij ook niet aansprakelijk voor de inhouden van derden. De aansprakelijkheid voor de inhouden ligt bij de eigenaren van deze sites. De sites met die wij verwijzen (link) zijn ten tijde van de verwijzing op wetsovertredingen gecontroleerd. Op dat moment waren geen inhouden in strijd met de wet herkenbaar. Een permanente inhoudelijke controle van de sites naar die wij verwijzen is zonder concrete aanwijzing betreffende wetsovertreding niet redelijkerwijs verantwoord. Bij kennisname van wetsovertredingen zullen wij dergelijke verwijzingen (link) onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

Op de inhoud en de vormgeving van deze website rust auteursrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de respectievelijke auteur of schepper. Het opslaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is toegestaan. Indien de inhouden op deze website niet door ons zijn gemaakt, wordt het auteursrecht van derden gehonoreerd. In het bijzonder worden inhouden van derden dusdanig gekenmerkt. Indien u desondanks een inbreuk op auteursrecht vaststelt, vragen wij u contact met ons op te nemen. Indien wij van een inbreuk op auteursrecht kennisnemen, zullen wij deze inhouden onmiddellijk verwijderen.

Link Platform of the EU Commission regarding online dispute resolution acc. to Art. 14 Abs. 1 ODR-VO

Platform of the EU Commission regarding online dispute resolution: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

We are neither obligated nor content participating in any dispute resolution.